Bestyrelsen har kontortid på kontoret Kløvermarksvej 39, 2300 S, hver mandag kl. 16.30 – 17.30 i maj, juni og august måned.
Kontoret er lukket, hvis mandag er en helligdag.

Bestyrelse
Email

Formand
Lars Miss Email

Næstformand
Winni Henriksen Email

Kasserer
Heidi Melander Email

Sekretær
Lone Dyrved Email

Bestyrelsesmedlem
Mogens Larsen
Susanne Svendsen
Mette Weilskov

Bestyrelse suppleanter
Peter Johansen
Sara Aagaard

Revisor
Sharon Parker

Revisor suppleant
Jens Duus
Steffen Østerberg

Vurderingsudvalg
Marina Lindquist

Vurderingsudvalg suppleanter
Brian Florin
Frederik Fenger