Kontakt

Bestyrelsen kontaktes ved personligt fremmøde i sommer-perioden maj til september mandag kl. 18 - 19 på kontoret Kløvermarksvej 39, 2300 S eller via email.